Muistettavia asioita ennen hautausta

Kuolemasta tiedottaminen:

– työnantaja
– taloyhtiö
– pankit / virkatodistus toimitettava
– eläkelaitokset
– vakuutusyhtiöt / virkatodistus toimitettava
– sairauskassa / virkatodistus toimitettava

Hautauslupa ja kuolintodistus:

– Hautauslupa eli lupa hautaamiseen annetaan hautauksesta huolehtivalle omaiselle tai hautaustoimistolle, joka toimittaa sen siihen seurakuntaan mihin vainaja haudataaan. Jos vainaja tuhkataan, hautaustoimisto toimittaa luvan myös krematorioon.
– Sairaala toimittaa lääkärin kirjoittaman kuolintodistuksen virkateitse;
yhden kappaleen lääninhallituksella ja toisen maistraattiin.

Vainajan saattaminen:

Omaisen valitsevat hautaustoimistossa arkun ja tarvittaessa uurnan. Vaihtoehtoja on monia, samoin valintaperusteita. Samalla käynnillä omaiset antavat hautaustoimistolle toimeksiannon hautajaisjärjestelyjen hoitamiseksi. Hautaustoimiston edustajat pukevat ja laittavat vainajan arkkuun.

Kuljetukset:

Hautaustoimisto hoitaa kaikki vainajan kuljetukset: kotoa / sairaalasta siunauspaikkaan ja edelleen krematorioon niin haluttaessa. Siirrettäessä vainajaa sairaalasta kappeliin, voidaan matkalla käydä hänen kotipihassaan. Hautaustoimisto hoitaa myös kukkien kuljetuksen siunaustilaisuuteen.

Hautaustapa:

Hautaustapoja ovat joko arkkuhautaus tai tuhkaus, jonka jälkeen tuhka voidaan laskea maahan uurnassa tai sirotella sille varatulle alueelle kirkkolehtoon.

Hautapaikka:

Hautapaikasta sovitaan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Suruliputus:

Kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä kotona.

Siunaustilaisuuden järjestäminen:

Sovitaan siunaustilaisuuden tapa ja ajankohta, jonka jälkeen varataan
siunauskappeli tai kirkko. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla.
Järjestelyiden yhteydessä tilataan myös pappi ja kanttori. Edellä
mainitut asiat sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Muistotilaisuuden järjestäminen:

Varataan muistotilaisuuden pitopaikka. Arvioidaan henkilömäärä. Sovitaan
tarjoilusta ja muistotilaisuuspaikan koristelusta.

Lehti-ilmoitukset:

Kuolinilmoitus on maksullinen lehti-ilmoitus. Hautaustoimiston henkilökunta
auttaa omaisia ilmoituksen laatimisessa.

Ota yhteyttä!

Heräsikö kysymys? Jätä viesti tällä lomakkeella, palaamme asiaan mahdollisimman pian!